Warunki współpracy

Osoby i firmy zainteresowane nawiązaniem współpracy z firmą Epsilon prosimy o dostarczenie do firmy drogą mailową:

  • Dokumentów założycielskich firmy lub adekwatnie dokumentów świadczących o prowadzeniu działalności gospodarczej. Pożądane dokumenty to:
    • kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub kopia aktualnego odpisu z KRS
    • kopia nadania numeru REGON
    • kopia nadania numeru NIP
  • Opcjonalnie można przesłać informacje dotyczące osób upoważnionych do składania zamówienia, odbierania dokumentów i zamówionego towaru.

Kontakt

Biuro handlowe/Main Office:

ul. Partyzantów 1a
35-242 Rzeszów

Telefony/Cellphone Numbers:

+48 17 861 22 10
+48 17 861 20 46

Fax:

(+48 17) 861 12 77

E-mail:

e-psilon@e-psilon.pl